10-14 onderwijs Lingewaard

10-14 onderwijs gemeente lingewaard

Tijdens het schooljaar 2018-2019 heb ik het ontwikkelteam 10-14 van de gezamenlijke schoolbesturen van de gemeente Lingewaard mogen begeleiden. Uniek aan dit project is het feit dat de vier schoolbesturen van de gemeente Lingewaard: drie schoolbesturen primair onderwijs en één schoolbestuur voorgezet onderwijs, samen de wens hadden om 10-14 onderwijs te realiseren in hun gemeente. Redenen voor 10-14 onderwijs waren onder andere kansen(on-)gelijkheid, uitgestelde niveaukeuze en krimp.

De gezamenlijke schoolbesturen hebben Stichting Nieuw Onderwijs gevraagd om hen hierin te begeleiden en ik heb in de rol van scrummaster het ontwikkelteam een jaar begeleid.

Het vijfkoppige topteam van Lingewaard en hun projecteigenaar hebben een prachtig onderwijsconcept neergezet: De Mix. 

De Mix is (nog) niet gestart, uiteindelijk is door de bestuurders besloten 10-14 onderwijs in een andere vorm uit te voeren dan het ontwikkelteam voor ogen had. De nieuwe vorm bestaat uit drie basisscholen, van ieder bestuur één, waarin aspecten van De Mix en samenwerking met het VO georganiseerd wordt. Hoe mooi zou het zijn als deze drie initiatieven uiteindelijk toch naar het ontwikkelde concept van De Mix toe kunnen groeien.

Ondanks het feit dat de bestuurders een andere vorm voor 10-14 onderwijs gekozen hebben, zijn zowel zij als het team er over eens dat werken met scrum hen enorm geholpen heeft om bergen werk te verzetten, overzicht te houden en draagkracht te creëren.

Andere post-its

Done

Alfa-bedding

alfa-bedding Als kinderen op een andere manier leren lezen, wordt de kans dat zij dyslexie ontwikkelen veel kleiner: herkennend lezen

Lees verder »

He bah! Weer zo'n cookie pop-up om te laten weten dat deze site cookies gebruikt.