Over Jildou

Even voorstellen

Mijn naam is Jildou Dooper en ik heb een achtergrond in zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Ik combineer graag het beste van beide werelden en noem mezelf dan ook onderwijsondernemer.

Als Scrumcoach begeleid ik teams van PO, VO, MBO, HBO en 10-14 onderwijs. Deze brede ervaring zorgt ervoor dat ik inzicht heb in lange lijnen en het onderwijs met elkaar kan verbinden. Maximaal leren van elkaar.

In mijn procesbegeleiding richt ik me op onderwijsteams die zich willen ontwikkelen richting wereldgericht-/toekomstgericht onderwijs.

Daarnaast inspireer en begeleid ik teams op scholen bij onderwijsvernieuwing richting duurzaam onderwijs.

Mijn bedrijf heet Jinx-it, een naam die oorspronkelijk bij een groep vrienden hoorde die projecten initieerde, uitvoerde en samen een hoge fun-factor hadden. 

Ik heb de naam Jinx-it gehouden, omdat deze na 22 jaar nog steeds goed past bij waar ik voor sta, hoe ik graag werk en hoe ik in het leven sta: uitgaan van het positieve, nieuwe dingen bedenken en samenwerken!

Het logo staat voor mijn vermogen om zowel op het detail als op het grote geheel in- en uit te zoomen en dit te verbinden.

Andere post-its

He bah! Weer zo'n cookie pop-up om te laten weten dat deze site cookies gebruikt.