Over Scrum

Scrum in onderwijs

Als Scrumcoach begeleid ik teams van PO, VO, MBO, HBO en 10-14 onderwijs. Mijn doelgroep in procesbegeleiding richt zich vooral op onderwijsteams die zich willen ontwikkelen richting wereldgericht-/toekomstgericht onderwijs. 

Scrum is leren door doen en zorgt voor snelheid, structuur, transparantie, resultaat en energie. Het is een flexibele strategie, werkt met multidisciplinaire teams in korte cycli en is transparant door de visuele manier van werken.

De kracht van Scrum:

  • Visueel werken geeft transparantie
  • Regelmatige feedback en bijsturing
  • Flow
  • Commitment en eigenaarschap
  • Vaart en energie

 

Dit maakt Scrum een geschikte projectmethode om snel resultaat te boeken én tussentijds veel feedback te vragen en te verwerken. Vooral het continue blijven bijsturen maakt het een krachtig instrument.

In mijn procesbegeleiding zorg ik voor overzicht, structuur en verbinding. Met aandacht en nieuwsgierigheid coach ik teams naar kwalitatief resultaat, ik doe dit positief en integer. Ik kan putten uit een flinke gereedschapskist van methodieken, tools en werkvormen, om creatief doen en denken te stimuleren. Door gebruik te maken van de methodiek Scrum krijg ik teams enthousiast en bevorder ik eigenaarschap. Belanghebbenden worden goed betrokken en hun feedback is waardevolle brandstof voor het ontwikkelteam.

De filosofie van leren door doen past heel goed bij het type onderwijs waar ik graag meer van wil zien. Met vaart en energie resultaat leveren, zowel voor een ontwikkelteam, een uitvoeringsteam als voor leerlingen.

Hoe mooi is het om zowel het ontwikkelteam met Scrum te faciliteren, als de leerlingen met Scrum te laten werken. Ook hierin kan ik begeleiding bieden, zowel aan het uitvoeringsteams als aan de leerlingen.

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden van Scrum voor jouw project.

 

Andere post-its

He bah! Weer zo'n cookie pop-up om te laten weten dat deze site cookies gebruikt.